UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO -
Łowiska Specjalnego Gryżyce !!!

Szczegóły będą podane na zebraniu sprawozdawczym które odbędzie się w dniu 26.01.2020r. w Pałacu ul. Szprotawska Żagań.

 

*** Na wodach "Specjalnych Gryżyce"
* wędkowanie dozwolone za dodatkową opłatą - zabronione jest udostępnianie wędki
osobie innej niż wymienionej w zezwoleniu
!!!

* na stawie nr 3 wprowadzono "Tarlisko" na którym obowiązuje zakaz połowu !
>>> zdjęcia poniżej <<<

Staw nr 3 jest łowiskiem sportowym - zasada
NO KILL (złów i wypuść) zakaz przetrzymywania oraz zabierania złowionych ryb. Zalecane jest posiadanie maty wędkarskiej służącej do odhaczania złowionych ryb
(dbamy o bezpieczeństwo naszych ryb)

W roku 2019 przeznaczonych do sprzedaży jest 130 zezwoleń całorocznych.

UWAGA (04.03.2019r.)
BRAK ZEZWOLEŃ "CAŁOROCZNYCH"
Dostępne są tylko zezwolenia terminowe.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŁOWISKA SPECJALNEGO „GRYŻYCE”

KATEGORIA ŁOWISKA – ŁOWISKO LICENCYJNE Z LIMITEM SPRZEDAŻY LICENCJI W CIĄGU ROKU
TYP UŻYTKOWANIA – ŁOWISKO NIZINNE, CAŁODOBOWE I CAŁOSEZONOWE

A. Opis łowiska:
- akwen jest wyrobiskiem pożwirowym  o powierzchni 10,66 ha bez połączenia z innymi zbiornikami, jego średnia głębokość wynosi 3 m.  
- na łowisku występują następujące gatunki ryb: karp, amur, szczupak, węgorz, karaś, płoć, wzdręga, jaź, sum, sandacz, okoń, ukleja, leszcz, kleń, lin,
- brzegi wokół akwenu porośnięte miejscami trzciną,
- dojazd do łowiska drogą utwardzoną, natomiast wokół łowiska przebiega droga  gruntowa.
- dzierżawcą akwenu jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze, natomiast gospodarzem koło PZW Żagań nr 1 ul. Rynek 11, 68-100 Żagań, tel. 68 3770154,
- łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu ryb przez cały rok z wyłączeniem okresu zarybień i zawodów wędkarskich. Informację o okresowym wyłączeniu zamieszczone są na stronie internetowej koła www.pzw1.zagan.pl  oraz na tablicach ogłoszeń na łowisku.
B. Regulamin łowiska
1. Połów ryb na łowisku jest dozwolony:
- Na dwie wędki przy połowie metodami gruntową i spławikową i jedną wędką przy połowie na spinning i muchę.
-Wyłącznie przez osoby posiadające kartę wędkarską i stosowne zezwolenie/licencję. Zwolnione z posiadania karty wędkarskiej są osoby do lat 14 i cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
- metodami: spławikową, gruntową, spinningową, muchową, podlodową.
- Zabronione jest udostępnianie wędki osobie innej niż wymienionej w zezwoleniu.
2. Zezwolenie na połów ryb w tym akwenie wędkarz odbiera u skarbnika Koła PZW Żagań nr 1 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy.
3. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach w nim nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy państwowe i PZW.
Na łowisku obowiązują przepisy ochronne tożsame z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z następującymi zmianami:
a. wymiary ochronne:
- amur do 70 cm,
- karp do 35 cm,
- leszcz do 25 cm,
- jaź do 30 cm,
- kleń do 30 cm,
- okoń do 15 cm,
- sum do 80 cm,
- lin do 30 cm,
Złowione karpie i amury o masie powyżej 5 kg należy z niezbędną starannością wypuścić do wody.

Zakaz przetrzymywania w siatkach(workach) karpi i amurów o masie
powyżej 5 kg.
Zakaz używania plecionek jako linka główna w zestawach wędkarskich.b. dobowe limity ilościowe ryb, które można zabrać z łowiska:
- karp, szczupak, węgorz, amur, lin –łącznie 2 sztuki,
- leszcz, jaź, kleń, okoń – łącznie 5 sztuk ale nie więcej niż 5 kg,
- - karaś, płoć, wzdręga – łącznie nie więcej niż 5 kg.
Złowione ryby należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici a wymiana przetrzymywanych tam ryb (np. na większe) jest zabroniona.
c. na łowisku obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających,
d. zabrania się nęcenia chlebem,
4. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz parkowania samochodów w odległości mniejszej niż 5 m od lustra wody.
5. Zabrania się przetrzymywania złowionych ryb w bagażnikach samochodów, torbach, wiadrach, w trawie, itp. przed zakończeniem łowienia.
6. Na terenie łowiska należy zachować spokój i czystość. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek śmieci oraz sprawiania ryb na łowisku.
7. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb zgodnie z załączonym drukiem stanowiącym integralną część wydanego zezwolenia na wędkowanie.
8. Zabrania się wycinania drzew i krzewów na terenie łowiska.
9. Zabrania się używania pił spalinowych oraz agregatów prądotwórczych na terenie łowiska.
10. Doba połowu liczy się od godziny rozpoczęcia połowu – obowiązkowo musi być wpisana w rejestr połowu.
11. Wędkujący na łowisku jest zobowiązany do poddania się kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej i osób upoważnionych przez gospodarza łowiska. W razie złamania warunków zezwolenia wędkujący musi liczyć się ze stosownymi konsekwencjami.
12. Wobec osoby, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, poza karami przewidzianymi w stosownych przepisach, może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu koleżeńskiego.
Wędkarz ma obowiązek wpisania daty i godziny rozpoczęcia wędkowania do rejestru połowu.
13. Dopuszcza się możliwość współpracy z innymi kołami PZW Okręgu w Zielonej Górze w zagospodarowaniu łowiska na podstawie odrębnych porozumień.

* wędkarz jest zobowiązany posiadać wagę !!!


Opłaty sezonowe
Członkowie PZW - 160 zł (sezon)
Członkowie PZW(kobiety) - 100 zł (sezon)
Członkowie PZW do lat 16 - 100 zł (sezon)
Pozostali wędkarze(niezrzeszeni/obcokrajowcy)- 300 zł (sezon)
Opłaty terminowe
Członkowie PZW - 50 zł (doba)
Pozostali wędkarze(niezrzeszeni/obcokrajowcy) - 50 zł (doba)

 

 

***********************************************************Regulamin zawodów karpiowych Koła PZW Nr 1 Żagań

*** Puchar Gryżyc 2019 ***

  1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie tylko w godzinach wyszczególnionych w terminarzu zawodów.
  2. Losowanie: Każda drużyna(dwie osoby) w pierwszej kolejności losuje stanowisko (drużyna ma prawo odrzucić pierwszy los, losując ponownie zostaje przy stanowisku wylosowanym w drugim losie) . Po wylosowaniu stanowiska drużyna losuje następną drużynę do losowania.
  3. Przez cały okres trwania zawodów wędkować można z rzutu oraz przy użyciu modeli zdalnie sterowanych. Obowiązuje całkowity zakaz pływania: pontonami, łodziami.
  4. Zezwala się na postawienie markera za pomącą trzeciej wędki. Można stosować świecące markery, jednak muszą one świecić „dyskretnym” światłem, inaczej Sędzia Główny może nakazać usunięcie zbyt mocno świecącego markera. Jednocześnie mogą być użyte nie więcej niż 2 markery przez jeden zespół.
  5. Zezwala się na całodobowe nęcenie  z brzegu za pomocą kobry, rakiety, spomba, procy, pva, modeli zdalnie sterowanych itp. w obrębie swojego stanowiska.
  6. Przed rozpoczęciem zawodów drużyny będą miały czas na przygotowanie stanowisk, sondowanie  oraz  inne prace pomocne w późniejszym wędkowaniu.
  7. Jedna para może mieć tylko jednego asystenta. Każdy asystent musi się zarejestrować wraz z zawodnikami. Zajęciem asystenta jest m.in. pomoc w dostarczaniu i przygotowaniu pożywienia, zgłaszaniu połowów sędziom. Zespół może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli asystent zostanie przyłapany na pomocy w jakichkolwiek czynnościach związanych z wędkowaniem, m.in. holowaniu ryb, nęceniu, zarzucaniu wędek itp.
  8. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (1 drużyna = 4 wędki). Dwie dodatkowe, zapasowe wędki, mogą być na brzegu  gotowe do użycia. Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany. Zawodnicy są zobowiązani do łowienia wyłącznie na swoje wędki, holowanie i odhaczanie swoich ryb. Pomoc osób trzecich  z wyłączeniem partnera nie jest dozwolona i spowoduje natychmiastową dyskwalifikację drużyny.
  9. Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić na jakiś czas stanowisko, ich wędki muszą zostać zwinięte, zaś zestawy wyjęte z wody. Pilnowanie sprzętu w takich okolicznościach można powierzyć asystentowi.
  10. Jeżeli  zawodnik  zamierza opuścić na jakiś czas stanowisko("wypadek losowy"), jego  wędki muszą zostać zwinięte i zestawy wyjęte z wody.
  11. Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona. Każda ryba zacięta przed sygnałem końca zawodów, musi być wyholowana w ciągu 20 minut od zakończenia zawodów, w innym razie nie zostanie zaliczona. Fakt holu ryby po sygnale kończącym zawody musi być niezwłocznie zgłoszony sędziemu przez drużynę holującą.
  12. Zezwala się na przechowywanie złowionych ryb w workach karpiowych do momentu przybycia sędziego w celu zważenia ryby (1 worek = 1 ryba). Każda drużyna musi posiadać swoje worki karpiowe minimum 2 szt.
  13. Drużyna musi posiadać" matę karpiową" oraz odkażacz ran.
  14. Zabrania się rozpalania ognisk w obrębie swojego stanowiska ( z wyjątkiem małego grilla ).
  15. Zabrania się robienia hałasu na stanowisku oraz pozostawienia jakichkolwiek śmieci na całym terenie przeznaczonym do dyspozycji drużyny. W przypadku stwierdzenia pozostawienia śmieci, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  1. Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem  połowów. Sędziowie będą robić zdjęcia każdej złowionej ryby, wraz z łowcą. Każda ryba musi być zaświadczona przez  sędziego. Każda ryba musi być ważona na oficjalnych wagach organizatorów, lub w innym przypadku  nie zostanie zaliczona. Każda ryba musi być wypuszczona w obecności sędziego.
  2. O zwycięstwie decyduje największa masa złowionych ryb, w przypadku  remisu wagowego wygrywa drużyna która złowiła większą ilość ryb. Klasyfikowane będą tylko karpie i amury.
  3. Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej masie, w przypadku  remisu wagowego ( zdecyduje losowanie)
  4. Każdy zestaw końcowy może być wyposażony tylko w  jeden  haczyk
  5. Zabrania się łowić oraz nęcić żywymi przynętami ( np. robaki).
  6. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmian w regulaminie nawet w trakcie trwania zawodów ( zmiana warunków pogodowych  itp.)
  7. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą zgłoszeni do organizatorów i usunięci z zawodów.
  8. Wszystkie sporne sytuacje rozstrzygać będzie organizator zawodów lub sędzia.
  9. Organizator zawodów będzie wykonywał zdjęcia oraz nagrywał film z imprezy który ukaże się w mediach ( you tube, strona internetowa,facebook ), na co każdy uczestnik wyraża zgodę.

   

  Program zawodów:
  ...............2019r.
  - 7:45 – zbiórka zawodników
  - 8:00 – rozpoczęcie imprezy, losowanie stanowisk
  - 9:00 – 12:00 – przygotowanie do zawodów
  - 12:00 – rozpoczęcie zawodów
  ..............2019r.
  - 11:00 – koniec zawodów, podsumowanie wyników, rozdanie nagród
  - 12:00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy

Planowane rozmieszczenie stanowisk staw 2 i 3
(stanowiska mogą wyglądać inaczej !)

 

***********************************************************

Regulamin zawodów karpiowych Koła PZW Nr 1 Żagań

*** Puchar Gryżyc 2019 ***

  1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie tylko w godzinach wyszczególnionych w terminarzu zawodów.
  2. Losowanie: Każda drużyna(dwie osoby) w pierwszej kolejności losuje stanowisko (drużyna ma prawo odrzucić pierwszy los, losując ponownie zostaje przy stanowisku wylosowanym w drugim losie) . Po wylosowaniu stanowiska drużyna losuje następną drużynę do losowania.
  3. Przez cały okres trwania zawodów wędkować można z rzutu oraz przy użyciu modeli zdalnie sterowanych. Obowiązuje całkowity zakaz pływania: pontonami, łodziami.
  4. Zezwala się na postawienie markera za pomącą trzeciej wędki. Można stosować świecące markery, jednak muszą one świecić „dyskretnym” światłem, inaczej Sędzia Główny może nakazać usunięcie zbyt mocno świecącego markera. Jednocześnie mogą być użyte nie więcej niż 2 markery przez jeden zespół.
  5. Zezwala się na całodobowe nęcenie  z brzegu za pomocą kobry, rakiety, spomba, procy, pva, modeli zdalnie sterowanych itp. w obrębie swojego stanowiska.
  6. Przed rozpoczęciem zawodów drużyny będą miały czas na przygotowanie stanowisk, sondowanie  oraz  inne prace pomocne w późniejszym wędkowaniu.
  7. Jedna para może mieć tylko jednego asystenta. Każdy asystent musi się zarejestrować wraz z zawodnikami. Zajęciem asystenta jest m.in. pomoc w dostarczaniu i przygotowaniu pożywienia, zgłaszaniu połowów sędziom. Zespół może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli asystent zostanie przyłapany na pomocy w jakichkolwiek czynnościach związanych z wędkowaniem, m.in. holowaniu ryb, nęceniu, zarzucaniu wędek itp.
  8. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (1 drużyna = 4 wędki). Dwie dodatkowe, zapasowe wędki, mogą być na brzegu  gotowe do użycia. Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany. Zawodnicy są zobowiązani do łowienia wyłącznie na swoje wędki, holowanie i odhaczanie swoich ryb. Pomoc osób trzecich  z wyłączeniem partnera nie jest dozwolona i spowoduje natychmiastową dyskwalifikację drużyny.
  9. Jeżeli obaj zawodnicy zamierzają opuścić na jakiś czas stanowisko, ich wędki muszą zostać zwinięte, zaś zestawy wyjęte z wody. Pilnowanie sprzętu w takich okolicznościach można powierzyć asystentowi.
  10. Jeżeli  zawodnik  zamierza opuścić na jakiś czas stanowisko("wypadek losowy"), jego  wędki muszą zostać zwinięte i zestawy wyjęte z wody.
  11. Ryba nie zacięta wewnątrz pyska nie będzie zaliczona. Każda ryba zacięta przed sygnałem końca zawodów, musi być wyholowana w ciągu 20 minut od zakończenia zawodów, w innym razie nie zostanie zaliczona. Fakt holu ryby po sygnale kończącym zawody musi być niezwłocznie zgłoszony sędziemu przez drużynę holującą.
  12. Zezwala się na przechowywanie złowionych ryb w workach karpiowych do momentu przybycia sędziego w celu zważenia ryby (1 worek = 1 ryba). Każda drużyna musi posiadać swoje worki karpiowe minimum 2 szt.
  13. Drużyna musi posiadać" matę karpiową" oraz odkażacz ran.
  14. Zabrania się rozpalania ognisk w obrębie swojego stanowiska ( z wyjątkiem małego grilla ).
  15. Zabrania się robienia hałasu na stanowisku oraz pozostawienia jakichkolwiek śmieci na całym terenie przeznaczonym do dyspozycji drużyny. W przypadku stwierdzenia pozostawienia śmieci, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  1. Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem  połowów. Sędziowie będą robić zdjęcia każdej złowionej ryby, wraz z łowcą. Każda ryba musi być zaświadczona przez  sędziego. Każda ryba musi być ważona na oficjalnych wagach organizatorów, lub w innym przypadku  nie zostanie zaliczona. Każda ryba musi być wypuszczona w obecności sędziego.
  2. O zwycięstwie decyduje największa masa złowionych ryb, w przypadku  remisu wagowego wygrywa drużyna która złowiła większą ilość ryb. Klasyfikowane będą tylko karpie i amury.
  3. Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej masie, w przypadku  remisu wagowego ( zdecyduje losowanie)
  4. Każdy zestaw końcowy może być wyposażony tylko w  jeden  haczyk
  5. Zabrania się łowić oraz nęcić żywymi przynętami ( np. robaki).
  6. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmian w regulaminie nawet w trakcie trwania zawodów ( zmiana warunków pogodowych  itp.)
  7. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą zgłoszeni do organizatorów i usunięci z zawodów.
  8. Wszystkie sporne sytuacje rozstrzygać będzie organizator zawodów lub sędzia.
  9. Organizator zawodów będzie wykonywał zdjęcia oraz nagrywał film z imprezy który ukaże się w mediach ( you tube, strona internetowa,facebook ), na co każdy uczestnik wyraża zgodę.

   

  Program zawodów:
  ...............2019r.
  - 7:45 – zbiórka zawodników
  - 8:00 – rozpoczęcie imprezy, losowanie stanowisk
  - 9:00 – 12:00 – przygotowanie do zawodów
  - 12:00 – rozpoczęcie zawodów
  ..............2019r.
  - 11:00 – koniec zawodów, podsumowanie wyników, rozdanie nagród
  - 12:00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy

Planowane rozmieszczenie stanowisk staw 2 i 3
(stanowiska mogą wyglądać inaczej !)

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.PZW1.zagan.pl