Opłaty obowiązujące na terenie Okręgu
Zielona Góra w 2017 roku.


KLIKNIJ !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość składek członkowskich w 2013 roku.

 

Lp.

Rodzaj składki

Wartość [zł]

1

Składka członkowska

66,-

2

  Składka członkowska ulgowa 50%:

 1. Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

 2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

 3. Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

 4. Kobiety po ukończeniu 60 roku życia

33,-

3

Składka członkowska ulgowa 75 %:

 1. Członkowie uczestnicy do lat 16

 2. Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami

16,-

4

Wpisowe  Członka zwyczajnego PZW

25,-

  Członka uczestnika PZW

12,-

5

Legitymacja członkowska

5,-Cennik składek /opłata za wędkowanie/

W okręgu zielonogórskim w 2013 roku.


Lp.

Rodzaj składki

Wody nizinne

Wody górskie i nizinne

uwagi

1

Pełna dla członków PZW

104 zł

125 zł

Opłacona składka na wody górskie upoważnia do połowu na wodach nizinnych

2

Ulgowa I dla członków PZW, dla osób powyżej 65 lat

67 zł

85 zł

Ulgowa II dla członków PZW srebrna odznaka

60 zł

75 zł

Ulgowa III dla członków PZW, złota odznaka, młodzież 16-24 lata, kobiety

55 zł

65 zł

Ulgowa IV dla członków PZW młodzież do lat 16

25 zł

30 zł

Uprawnia do łowienia na terenie całego kraju

Ulgowa V dla członków PZW

Złota odznaka z wieńcami

Członkowie honorowi PZW

15 zł

15 zł

Okazanie wpisu do legitymacji

3

Nie zrzeszeni i obcokrajowcy

210 zł

240 zł

Cały rok

4

Składka okresowa 1 dniowaW opłatach okresowych nie przysługują ulgi

- dla członków PZW

20 zł

30 zł

- niezrzeszeni i obcokrajowcy

30 zł

40 zł

5

Składka okresowa 3 dniowaW opłatach okresowych nie przysługują ulgi

- dla członków PZW

28 zł

45 zł

- niezrzeszeni i obcokrajowcy

48 zł

65 zł

6

Składka okresowa 7 dniowa
- dla członków PZW

35 zł

70 zł

- niezrzeszeni i obcokrajowcy

60 zł

75 zł

7

Składka okresowa urlop. 14 dni
- dla członków PZW

45 zł

85 zł

- niezrzeszeni i obcokrajowcy

85 zł

115 zł

8

Jedno jez. rzeka /jeden akwen/

55 zł

65 zł

Plus składka członkowska


Wysokość składek na łowiectwo podwodne w 2013 roku na jeziorze Trześniowskim

Lp.

Rodzaj składki

cena

1

Składka roczna na łowiectwo podwodne

400 zł

2

Opłata okresowa 14 dniowa na łowiectwo podwodne

300 zł

3

Opłata okresowa 7 dniowa na łowiectwo podwodne

200 zł

4

Opłata okresowa 3 dniowa na łowiectwo podwodne

150 zł
zwalnia sie członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

 

 Opłata egzaminacyjna normalna wynosi - 20,00zł,
dla młodzieży uczącej się lub studiującej od 16 do 24 lat - 10,00zł,
Opłaty bedą dokonywane na rachunek bankowy okręgu PZW Zielona Gora przed odbyciem egzaminu - szczegóły w siedzibie koła

dzieci i młodzież do lat 16 są zwolnieni z wnoszenia opłat egzaminacyjnych,
po okazaniu legitymacji szkolnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone
www.PZW1.zagan.pl